Får kjøre rutebuss

Skoleskyssproblemene ser ut til å løse seg på Kirkevoll skole.