Beinveien er reddet

Fylkesrådmannen foreslår å gå inn med et tilskudd på 800.000 kroner for å sikre driften av Beinveien, i første omgang ut året.