Fødeavdelingen på Voss reddet

Fødeavdelingen på Voss sjukehus blir likevel ikke lagt ned, bestemte Helse Bergen på et styremøte i dag.