11 av 15 flyktningbarn omplassert

11 av de 15 barna som kom til Lindås som flyktninger fra Sierra Leone i 1999, er blitt plassert i fosterhjem eller vært under omsorg av barnevernstjenesten.