Færre tar HSD-busser

Bussene til HSD hadde ein nedgang i talet på reisande i fjor samanlikna med året før.