Kortere ventetid for unge med psykiske problemer

Det skal bli kortere ventetid for å komme til vurdering og behandling for barn og unge med psykiske lidelser og rusproblemer, lover helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.