Olaviken hengt ut som versting

Olaviken Behandlingssenter på Askøy blir hengt ut som versting i bruk av tvang i psykiatrien. Men institusjonen har stort sett berre pasientar som ikkje sjølv kan gje samtykke til innlegging.