Sp og Ap delte makta

Nils R. Sandal (Sp) held fram som ordførar. Tor Bremer (Ap) blir varaordførar. Alt før endeleg valresultat var klart, hadde dei to partia tatt makta i Sogn og Fjordane.