Sjølvtillit kortar ned sjukefråværet

Folk som har tru på seg sjølv har lågare sjukefråvær, og kjem raskare i jobb att etter sjukdom enn dei med låg sjølvtillit, viser ei ny doktoravhandling.