- Kjønnslemlesting i Bergen

Human Rights Service har levert politiet en liste på ti personer som de kan være direkte involvert i kjønnslemlestelse i Bergen.