Venners valg er uviktig

For disse studentene har vennenes valg av studium ingenting å si.