1100 færre til lærerutdanningen

På ett år gikk antallet kvalifiserte søkere til allmennlærerutdanningen ned med 30 prosent. Fortsetter utviklingen, er flere studieplasser i distriktene i fare, og om få år kan det bli manko på lærere.