Streiker mot spytting på bussen

Må bussjåfører tåle at passasjerene spytter på dem? Ja, mener det danske busselskapet City Trafik. Nei, sier selskapets sjåfører, som setter streikemakt bak sitt krav om en spyttefri arbeidsplass.