- Skjerm sendere med bly

En ny fare - røntgenstråling fra radarsendere - dukker opp i et eget avsnitt i skrivet fra Forsvarets sanitet i 1958.