Rammer ikke funksjonshemmede

Ikke alle bussjåfører i Gaia kommer til å streike.