Bruker skolekjøkkenet som klasserom

Elevene på Ulsmåg skole lærer norsk på skolekjøkkenet og har matteprøve i musikkrommet.