Sjekka ut av Førde-saka

Den såkalla hettemannen som var etterlyst i samband med drapet på Anne Slåtten, er spora opp, opplyser lensmann Kjell Fonn i Førde.