Flere innbrudd i Bergen

Det ble stjålet datautstyr for 100.000 kroner, dører og skap ble brutt opp og verdier for store verdier ødelagt da tyver var på ferde i Bergen sentrum lørdag.