- Dei har ikkje forstått nokonting!

Øvste tillitsvalde for Sjømannsforbundet i HSD, Jacob Utne, er knallhard i sin dom etter den nye alkoholsaka i HSD.