- Gjør 11. mai til flaggdag

Oddny Miljeteig (SV) var den eneste av de folkevalgte som våget å tro på ny ungdomsskole i Åsane under gårsdagens folkemøte.