Aktivitørar blir deaktivert

Hordaland og Sogn og Fjordane har berre 14 aktivitør-elevar i år. Dei aller fleste står utan læreplass og får utdanninga spolert.