Ridderen av Laksevåg

I går ble Helge Eide Knudsen slått til ridder av Laksevåg og mottok samtidig Kongens fortjenstmedalje i gull. Hva han satte mest pris på er usikkert.