Flere p-plasser på terminaler

Det skal bli betydelig flere parkeringsplasser for privatbiler ved Åsane bussterminal. Også andre steder på innfartsårene skal slike anlegg forbedres.