Åtvarar mot livsfarleg fjell

Unormalt lite snø i høgfjellet gjer at store område med ustabilt fjell er avdekka. I Jotunheimen ligg store mengder steinblokker på vippen, som udetoberte bomber. Statens Naturoppsyn fryktar fleire tragediar i området.