Bronsealder på Murallmenningen

Man skal ikke stikke utbyggingsspaden synderlig dypt i den bergenske grunn før arkeologene kommer med sine spader.