54 barn sporløst borte

Hittil i år har 54 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak. Redd Barna er bekymret. Det er ikke Utlendingsdirektoratet (UDI).