Stanser alko-salg til fergemannskap

Fjord Line-ledelsen vil stoppe salg av billig alkohol til mannskapet på fergene.