Valdtektssaka avbroten

Det herskar full forvirring rundt dei rettsmedisinske analysane i valdtektssaka i Fjordane tingrett. Saka er no avbroten og utsett.