– Sololøp fra Iversen

– Jeg er skuffet over den manglende interessen fra byråd Lisbeth Iversen (KrF), sier leder av komité for miljø- og byutvikling Ruth Grung (AP), etter å ha foreslått et felles møte mellom politikere fra Nordhordland og Bergen.