Kyrkjebøn midt i kvardagen

Turistar og tidebønsfolk møter opne dører og aktivt kyrkjeliv sommaren gjennom på Bremnes.