• FJERNER SMITTEFARE: Vegard Vatna Selvåg (16) er en av 10 mann som går løs med sag og ryddesaks på bulke- og pilemispel i hager på Stord. Over 2000 hager blir nå sjekket for smitte. FOTO: ARNE NILSEN

Rensker hager i frykt for pærebrannsmitte

Mens mange av eierne er på ferie ryker metervis med hekker og prydtrær til. Pærebrannsmitten på Stord må stanses før den når frukthagene i Hardanger og bergenske privathager.