- Ingen ukultur i politiet

Statsadvokat Jarle Golten Smørdal mener det ikke er holdepunkter for å hevde at det er noen ukultur i Bergens-politiets forhold til sine informanter.