Punktum for pølsestriden

Det blir fortsatt pølser å få kjøpt på Statoil-stasjonen i Samnanger. Høyesterett har avvist anken fra Bjørkheim. Dermed er pølsekrigen definitivt slutt.