Ville på nattbesøk på sjukeheimen

Ein 39 år gamal kar ville inn på besøk på sjukeheimen på Dalekvam i natt. Full av alkohol og pågangsmot vekte opp han bebuarane med å banka på ruter og dører.