Oppstykka «Rocknes»-gransking

Meir enn ein månad etter at «Rocknes» gjekk rundt, er det framleis uvisst korleis ulykka skal granskast.