- For stort og massivt

Bare RV og SV har foreløpig stemt mot utbyggingen på Damsgård i komite for miljø og byutvikling. Både Fylkesmann og fylkesordfører har innsigelser.