• KYOTO-FEST: Miljøvernminister Knut Arild Hareide feirer klimaavtalen på festgudstjeneste i Nykirken onsdag kveld.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Feirer Kyoto i Nykirken

Miljøvernminister Knut Arild Hareide feirer Kyoto-avtalen med festgudstjeneste i Barnas Katedral i Nykirken i morgen.