Ni spor som kan gje drapsdom

Funna av DNA naglar tiltalte til Anne Slåtten. Sjansen for at materialet kan stamme frå andre, er så usannsynleg liten at ekspertane ikkje vil talfeste det.