92 bruddskader på Legevakten

Pass deg for glatte fortau og ta litt hensyn i akebakken, ellers kan snøeventyret fort ende på legevakten.