Vegvesenet betaler for overvåking av flaggermus

Statens vegvesen har gått med på å betale inntil 350.000 kroner for overvåking og visse tiltak i en flaggermuskoloni som kan bli forstyrret av tunnelsprengning gjennom Romsåsen på E18 i Østfold.