Flere får vedovn-pant

Bergen kommune har utvidet ordningen med tilskudd til utskifting av gamle ovner.