Protesekjøp skulle vore EØS-utlyst

Helse Vest meiner innkjøpa av protesar i Lærdal har eit så stort omfang at dei skulle vore utlyst i heile EØS-området.