- Beboerne vil være tjent med riving

Beboerne i Hatlestad terrasse kan få et bedre forsikringsoppgjør dersom husene deres blir revet.