Ap og SV enige om å prioritere kvinnevold

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil løfte vold som begås mot kvinner frem i lyset og styrke de kommunale virkemidlene.