- Kommunen har ansvaret

Bergen kommune hadde et soleklart ansvar for å sjekke om Hatlestad Terrasse var rasfarlig.