- Blir veslebror i vest

Fylkesmann Oddvar Flæte rår frå at Sogn og Fjordane slår seg saman med nabofylka. Han meiner det må haldast folkerøysting før avgjerda om vestlandsregion blir teken.