Halvveis med Grieghallen p-hus

Grieghallen parkering er halvveis i byggefasen. Kraftig nedbør, feilplasserte høyspentledninger og konserter i Grieghallen har skapt problemer for arbeiderne.