Underslo 730.000 i reiselivsbedrift<p/>

Lederen i en reiselivsbedrift i Hordaland underslo 730.000 kroner.