Flaskehalsen Sørås

Etter nesten 40 års arbeid med Søndre innfartsåre, vil bilistene fra våren 2007 oppdage at den nye motorveien mot Lagunen plutselig innsnevres til bare ett kjørefelt i Søråskrysset. Dermed er man like langt - til 2011.