Held fast på neddyssing

Redaktør Ole Martin Mortvedt i Politiforum meiner framleis at skandalen rundt politimeister Ese vart forsøkt dyssa ned.